Naša vizija

Naša vizija je život u humanijem društvu, čiji članovi su obrazovani i jednaki.

Da bi ostvario tu viziju, Centar za razvoj humanog društva okuplja profesionalce iz oblasti prava, preduzetništva i javnog zastupanja, on-line komunikacija i Interneta, kako bi efikasno unapredio regionalno društveno i ekonomsko okruženje, upotrebom modernih tehnologija.

Kontakt

Centar za razvoj humanog društva

Cara Nikolaja II 63, Beograd (HQ)

Pop-Lukina 17, Beograd (Project Office)

e-mail: kontakt@crhd.rs